home

ขทช.พิจิตร ประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ : 03 ก.ค. 2561 13:15

ขทช.พิจิตร ตรวจความก้าวหน้างานร่วมกับผู้รับจ้าง โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

วันที่ : 29 มิ.ย. 2561 15:00

ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท ปรับปรุงทัศนียภาพ และอำนวยความปลอดภัยงานจราจรสงเคราะห์ ในสายทาง พจ.3001 แยก ทล.115 - เทศบาลเมืองพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561 16:00

ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท และดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในสายทาง พจ.4015 แยก ทล.1300 - บ.บึงน้ำกลัด อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 16:45

ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างในสายทาง พจ.4016 แยก ทล.1069 - บ.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 16:45

ข่าวทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 1 โครงการ) ของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก สังกัดแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 05 ต.ค. 2560 16:57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 9 รายการ) ของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก สังกัดแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 05 ต.ค. 2560 16:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 1 โครงการ) ของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก สังกัดแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 05 ต.ค. 2560 16:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 1 โครงการ) ของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก สังกัดแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 05 ต.ค. 2560 16:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 1 โครงการ) ของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก สังกัดแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 05 ต.ค. 2560 16:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน จำนวน 1 โครงการ) ของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก สังกัดแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 05 ต.ค. 2560 16:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 04 ต.ค. 2560 16:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 04 ต.ค. 2560 16:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 38 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 04 ต.ค. 2560 16:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 04 ต.ค. 2560 16:17

ข่าวทั้งหมด

หน้า

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 - 11 มีนาคม 2561

วันที่ : 19 ก.พ. 2561 16:30

เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ "ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน จ.พิจิตร ครั้งที่ 2" วันที่ 17 ธ.ค. 2560

วันที่ : 20 พ.ย. 2560 13:45

กรมทางหลวงชนบท ให้บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์ - ราชพฤกษ์ ฟรี! เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2560

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 18:45

กระทรวงคมนาคมจัดทำ infographic การเดินทางของประชาชนมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 16:15

กรมทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-31 ต.ค.2560

วันที่ : 10 ต.ค. 2560 13:30

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (แบบใหม่)

วันที่ : 11 ก.ย. 2560 12:45

บัญชีรายชื่อ อปท. จังหวัดพิจิตร

วันที่ : 11 ก.ย. 2560 12:45

แผนที่จังหวัดพิจิตร

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 13:30

แบบฟอร์มสำหรับใช้ประเมินสภาพสายทางของ "ถนนทางหลวงท้องถิ่น"

วันที่ : 06 ธ.ค. 2559 16:15

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด "หัวข้อ สายทางหลวงชนบท สะพานชุมชนและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของกรมทางหลวงชนบท ที่มีความงดงาม บอกเล่าเรื่องราว แสดงถึงอัตลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท (ส่งผลงาน1-22ก.ค.59)

วันที่ : 30 มิ.ย. 2559 12:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

หน้าแรก