Menu
home
>>
ประกาศจังหวัดพิจิตร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สายแยกทางหลวงชนบท พจ.4014 ต.เมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ประกาศจังหวัดพิจิตร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สายแยกทางหลวงชนบท พจ.4014 ต.เมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร  ——–คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม

แบบมาตรฐานโครงการ ——–คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม

 

อื่นๆ

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก ทล.1069 – ห้วยเรียงกลาง  ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก ทล.11 – เนินม่วง  ต.ท้ายทุ่ง, ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก พจ.3047 – มาบกระเปา ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางและสะพาน สายแยกทางหลวงชนบท พจ.4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก ทล.1115-หนองต้นพลวง ต.สากเหล็ก,ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll Up Skip to content