Menu
home
>>
ข่าวประกวดราคา

อื่นๆ

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก ทล.11 – เนินม่วง  ต.ท้ายทุ่ง, ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก พจ.3047 – มาบกระเปา ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางและสะพาน สายแยกทางหลวงชนบท พจ.4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก ทล.1115-หนองต้นพลวง ต.สากเหล็ก,ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll Up Skip to content